Reaction of the student, sorry in Dutch,

Feedback van een anonieme student.

Inderdaad een e-mail met scherpe bewoordingen. Uiterst bewust gekozen bewoordingen dat wel. Allerminst bedoeld om dhr. Guldemond te schofferen maar echter wel om de ernst van de frustratie voldoende over het voetlicht te brengen.

Vanzelfsprekend komt de bewuste e-mail in de eerste instantie over alsof het een geïrriteerde en verwaande kwast van een student betreft en roept het de vraag op of deze student ook zulke felle bewoordingen zou gebruiken in communicatie met een bedrijf en/of klant. Dat was dan ook precies de bedoeling. Een persoon die begaan is met zijn vak en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan neemt aanstoot aan deze e-mail. Hij wil een reactie, gestructureerde feedback en meer gegronde argumenten voor loze termen die in die mail gebruikt worden. Een ongeïnteresseerd persoon die denkt alles al wel te weten zal denken ‘zak in de stront’. Noem het een vorm van voorselectie, een trigger. Dhr. Guldemonds reactie: Ik wil graag een gesprek. En dat kwam er natuurlijk.

Afwegingen voorafgaand aan het gesprek:

– Fouten worden gemaakt en komen overal voor, mensen mogen echter wel worden gewezen en/of worden afgerekend op die fouten. Het argument dat het project nog maar net begonnen is gaat daarom niet op. Juist omdat het project nog maar net begonnen is moeten dingen goed gaan, dat noem ik ‘eerste indruk’. Wanneer die eerste indruk niet positief is kun je mensen bijna onmogelijk mee krijgen en activeren omdat je het vertrouwen vanaf minuut 1 al verloren hebt, als je dat überhaupt al hebt gehad. In het bedrijfsleven gebruiken ze daar fancy termen als commitment, support en backing voor. Draagvlak dus. Als je het mij vraagt moet je verlies daarvan dus voorkomen, en niet repareren.

– De overweging betreffende de verdeling van opdrachten en dat daarbij de assistent ‘omver zou zijn gelopen’, waarom niet gewoon een online inschrijving laten geschieden door de groepen en aan de hand van een loting deze opdrachten verdelen?

– Waarom is er niet gereageerd op e-mail’s die ik stuur;

– Waarom niet gewoon zeggen dat er inderdaad dingen fout zijn gegaan en hier excuses voor maken?

In een constructief gesprek bleek dat er van organisatorische kant ook wat frustratie aanwezig is, desinteresse bij studenten, beperkingen vanuit de opleiding, een 3-puntsvak, beperkt budget enzovoort. Factoren waar ik veel begrip voor heb, maar feitelijk geen rekening mee hoef te houden. We hebben van gedachten gewisseld over de klachten en elkaar’s visie op het geheel gegeven. We bleken het eens te zijn over de toegevoegde waarde van het MIP-traject en Dhr. Guldemond blijkt inderdaad van het type begaande docent te zijn die een hoop energie en tijd in dit vak steekt om het een succes te maken.

De insteek van mijn e-mail was om vroeg aan de bel te trekken en eens niet de passieve student te zijn die het allemaal wel over zich heen laat komen en er niets aan doet, zoals zo vaak het geval is.

MIP is voor mij één van de weinige vakken die de VU te bieden heeft die je werkelijk helpen het bedrijfsleven te snappen. Wat mij betreft draait een traject als dit een stuk langer en intensiever.

1 thought on Reaction of the student, sorry in Dutch,

  1. Good to notice comments can be placed by now. Frankly, I am not someone who is frequently posting comments on website but this initiative holds my attention. The whole idea of the weblog to make a course more interactive is this something most teachers can learn from. I am particpating as an active member of the educational committee and too often students complaints are not received, while they are present. With this new way of communication it is a lot easier for students to have their say about the way a course is organized. By being constructive with your feedback, courses can improve a lot in a short time in my opinion.

Comments are closed